top of page
pms1.png

 

   Εισαγωγή

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Παθήσεις σιελογόνων αδενων» είναι το μοναδικό του είδους του σε Ελληνικό και Ευρωπαικό εκπαιδευτικό επίπεδο. Σκοπός του είναι να εκπαιδεύσει όλους εκείνους τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία (χειρουργική ή φαρμακευτική) ασθενών με παθήσεις σιελογόνων αδένων, προκειμένου να αντιμετωπίζουν επιστημονικά τεκμηριωμένα και με σύγχρονο τρόπο τις παθήσεις αυτές προσφέροντας υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας στους ασθενείς τους.

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώνεται και πρόκειται να λειτουργήσει από το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. και θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Παθήσεις Σιελογόνων Αδένων» –τίτλος στην Αγγλική: «Salivary Glands Disorders»

 

   Γνωστικό αντικείμενο/γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ

 

   Αντικείμενο του ΠΜΣ, το οποίο θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Β ΩΡΛ κλινικής ΑΠΘ στο ΓΝ Παπαγεωργίου και αυτές του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, είναι οι παθήσεις των σιελογόνων αδένων. Οι σιελογόνοι αδένες και οι παθήσεις τους αποτελούν ένα μέγαλο τμήμα της καθημερινής κλινικής ενασχόλησης πολλών ειδικοτήτων με προεξάρχουσα την Ωτορινολαρυγγολογία, αλλά και την Γναθοπροσωπική Χειρουργική, την Γενική Χειρουργική την Παιδιατρική, την Γενική Παθολογία, Ογκολογία καθώς και τις ειδικότητες απεικόνισης όπως Ακτινοδιαγνωστική, Πυρηνική Ιατρική. Η πληθώρα των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην θεραπεία των παθήσεων αυτών καταδυκνύει το εύρος αλλά και την πολυπλοκότητα στην σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική των σιελογόνων αδένων.

   Το γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου ΠΜΣ συμπεριλαμβάνει την χειρουργική ανατομία των σιελογόνων αδένων ως μια απαραίτητη γνώση για τον ιατρό που θα χρειαστεί να παρέμβει χειρουργικά στην περιοχή αυτή, την φυσιολογία – παθοφυσιολογία τους, την παθολογία σε παιδιά και ενήλικες, την διαγνωστική προσέγγιση και τις θεραπευτικές δυνατότητες (χειρουργικές, ελάχιστα παρεμβατικές και φαρμακευτικές) που υπάρχουν έως σήμερα.

Μια αδρή κατηγοριοποίηση των παθήσεων των σιελογόνων αδένων θα περιελάμβανε δυο βασικές κατηγορίες: 1. την Ογκολογία των σιελογόνων αδένων και 2. τις μη – ογκολογικές παθήσεις. Οι καλοήθεις όγκοι των σιελογόνων αδένων αποτελούν το 80% αυτών είναι πολύ συχνοί με αυξανόμενη συχνότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Η συνάφεια τους με το προσωπικό νεύρο αποτελεί πάντα μια χειρουργική πρόκληση και η διατήρηση της λειτουργίας του νευρου μόνιμη ανησυχία των ασθενών για την μετεγχειρητική πορεία. Οι κακοήθειες των σιελογονων αδένων έχουν επίσης σύνθετη παθολογία με πολλούς ιστολογικούς τύπους να εμπλέκονται γεγονός που δημιουργεί συχνά θέματα συζήτησης σε ένα ογκολογικό συμβούλιο κεφαλής και τραχήλου αναφορικά με την επιλογή της σωστής θεραπευτικής μεθόδου.

Στις μη ογκολογικές παθήσεις υπάρχουν επίσης δύο βασικές υποκατηγορίες: οι αποφρακτικές παθήσεις και οι μη αποφρακτικές. Στις αποφρακτικές παθήσεις κυρίαρχη θέση έχει η σιελολιθίαση βασικό άιτιο των περισσότερων επεισοδίων σιελαδενίτιδας σε ενήλικες. Ενα μεγάλο επίσης έυρος νοσημάτων δημιουργούν αποφρακτικά φαινόμενα στους σιελογόνους αδενες χωρίς την παρουσία λίθων αλλά λόγω χρόνιας φλεγμονής που δημιουργεί στενώσεις, συγγενεις ανωμαλίες του εκφορητικού δικτύου, τραυματισμοί κλπ. Μια ιδιαίτερη ενότητα στην κατηγορία αυτή είναι οι συστηματικές νόσοι που δημιουργούν επειδόδια σιαλαδενίτιτδας και αυτές περιλαμβάνουν αρκετά αυτοάνοσα νοσήματα όπως το σύνδρομο Sjogren, ρευματοειδής αρθρίτιδα, νόσος Wegener κλπ. Το ενδιαφέρον είναι ότι αρκετά συχνά ασθενεις παρουσιάζονται με προβλήματα απο τους σιελογόνους αδένες και η ενδελεχής διαγνωστική προσέγγιση καταλήγει στην παρουσια ενός αδιάγνωστου ως εκείνη την στιγμή αυτοάνοσου νοσήματος καταδυκνύοντας την αξία της σε βάθος ενασχόλησης με το ειδικό αυτό αντικείμενο.

   Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις σιελαδενίτιδες ως αποτέλεσμα ακτινοθεραπείας σε καρκίνους της περιοχής κεφαλής και τραχήλου καθώς και θεραπειών με ραδιενεργό ιώδιο σε καρκίνους θυρεοειδούς αδένα λόγω της συγκέντρωσης του ραδιοφαρμάκου και στους σιελογόνους αδένες. Το γεγονός ότι τα προβλήματα στους σιελογόνους αδένες οφείλονται στις ανωτέρω θεραπείες απαιτεί την σωστή ιατρική ενημέρωση πριν την θεραπευτική παρέμβαση για τις συνεπειες και τις εναλλακτικές θεραπείες για την προστασία της λειτουργίας των σιελογόνων αδένων.

Στις μη αποφρακτικές παθήσεις βασικό αντικείμενο θα αποτελέσει η διαταραχή της λειτουργιάς των αδένων απο την υπολειτουργια (ξηροστομία) έως την υπερλειτουργία (σιελόρροια) αναλύοντας όλες τις παθολογικές καταστασεις που οδηγούν στα ανωτερω προβλήματα, καθώς και τις θεραπευτικές δυνατότητες που υπάρχουν (παρεμβατικές ή φαρμακευτικές).

Τέλος στις παθήσεις των σιελογόνων αδενων σημαντικό τμήμα αποτελούν οι παθήσεις που αφορούν παιδιά είτε στην ογκολογία είτε στις μη ογκολογικές παθήσεις. Το εύρος των παθήσεων και εδώ είναι αρκετά ευρύ απο απλές φλεγμονώδεις μεταδοτικες παθήσεις οπως η ιογενής παρωτίτιδα έως εμμένουσες παρωτίτδες οπως η νεανική αγνώστου αιτιολογίας. Σπανιότερα στα παιδιά

   Η διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων των σιελογόνων αδένων περιλαμβάνει σήμερα δυναντότητες από όλες τις απεικονιστικές μεθόδους όπως αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα. Παράλληλα η κυτταρολογία ιδιαίτερα στην περίπτωση των όγκων με βιοψίες δια λεπτής βελόνης αποτελεί βασικό μέρος της διερεύνησης αυτήων. Τα τελευταία χρόνια δυναμικά στον χώρο της διάγνωσης αλλα και θεραπείας μπήκε η σιαλενδοσκόπηση με τον δια άμεσης όρασης έλεγχο του εκφορητικού συστήματος των αδένων με την χρήση ειδικών ημιεύκαμπτων ενδοσκοπίων.  

Βεβαίως βασικό γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί και η θεραπεία των ανωτέρω παθήσεων με αναλυτική παρουσίαση των χειρουργικών μεθόδων που υπάρχουν καθώς και των πιθανών επιπλοκών τους. Θα αναλυθούν επίσης οι ελάχιστα παρεμβατικές μέθοδοι όπως η σιαλενδοσκόπηση και οι εγχύσεις φαρμάκων τοπικά εντός των σιελογόνων αδένων. Τέλος θα παρουσιαστούν όλες οι φαρμακευτικές επιλογές που αφορούν την λειτουργία του αδένα αλλά και την θεραπεία κύρια φλεγμονωδών καταστάσεων.  

    Σκοπός του ΠΜΣ

Βασικοί στόχοι του ΠΜΣ είναι:

 1. Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.

 2. Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και η ικανότητα διεπιστημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλημάτων στα εν λόγω πεδία.

 3. Η εδραίωση της αυτοπεποίθησης των μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης στη σύνθετη προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων των παθήσεων των σιελογόνων αδένων.

 4. Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε θέματα παθήσεων των σιελογόνων αδένων, καθώς και της εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

 5. Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 

       Ο αριθμός και οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί.

   Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα (30) με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις δυνατότητες του ΠΜΣ. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων καθορίζεται κάθε χρόνο από τους Επιστημονικά Υπευθύνους του ΠΜΣ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων φοιτητών για να λειτουργήσει το ΠΜΣ είναι οι δέκα πέντε (15) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, υποβάλλοντας και την αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (παρ. 1, άρθ. 43, του Ν 4485/2017). Το ΠΜΣ απευθύνεται σε ιατρούς σε αναμονή για την ειδικότητα, ειδικευόμενους, ειδικευμένους ιατρούς Ωτορινολαρυγγολογίας, Γναθοπροσωπικής χειρουργικής, Παιδιατρικής, Παιδοχειρουργικής, Γενικής Χειρουργικής, Γενικής Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής, δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 4.2, άρθ. 34 του Ν 4485/2017 πρόσθετα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η καλή γνώση ξένης γλώσσας (προτιμητέα η αγγλική).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου

1. Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. έχει χρονική διάρκεια τριών (3) εξαμήνων εντατικής εκπαίδευσης. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι υποχρεωτικά και διδάσκονται στο Α΄και Β΄εξάμηνο σπουδών, ενώ το Γ΄ εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Γλώσσα διδασκαλίας και γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ θα είναι η ελληνική και σε σπάνιες περιπτώσεις ξένων προσκεκλημένων ομιλητών η αγγλική και η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας θα είναι η ελληνική ή η αγγλική, σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις. Όλες οι σχετικές διαδικασίες όπως προκηρύξεις, διαδικασία επιλογής εισακτέων, πρόγραμμα μαθημάτων, εξεταστική διαδικασία, θα διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα.

Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Θα περιλαμβάνει δύο εξάμηνα πλήρους φοίτησης ενώ στο τρίτο εξάμηνο θα πραγματοποιείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ θα περιλαμβάνει εξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και εξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα στο Β΄  εξάμηνο. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του ΠΜΣ ανέρχεται σε 90, με 1 μονάδα ECTS να αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας.

Α’ Εξαμηνο φοιτησης (6 υποχρεωτικά μαθήματα)

1. Χειρουργική Ανατομία και Φυσιολογία σιελογόνων αδένων                 5  ECTS

2. Ιστολογία – Κυτταρολογία σιελογόνων αδένων                                      5  ECTS

3. Απεικόνιση σιελογόνων αδένων                                                              5  ECTS

4. Ογκολογία σιελογόνων αδένων                                                               5  ECTS

5. Χειρουργικές τεχνικές σε όγκους σιελογόνων αδένων                            5  ECTS

6. Χειρουργική αποκατάσταση μετά από εκτομη κακοηθειών                   5  ECTS

Β’ Εξαμηνο φοιτησης (6 υποχρεωτικά μαθήματα)

 1. Αποφρακτικές παθήσεις σιελογόνων                                                   5  ECTS

 2. Υπολειτουργία και υπερλειτουργία των σιελογόνων αδενων         5  ECTS

 3. Ελαχιστα παρεμβατικές τεχνικές - Σιαλενδοσκόπηση                       5  ECTS

 4. Συστηματικά νοσήματα με συμμετοχή σιελογόνων αδένων           5  ECTS

 5. Μεθοδολογία της Έρευνας στους Σιελογόνους Αδένες                    5  ECTS

 6. Η χρήση Βοτουλινικής τοξίνης σε σιελογόνους αδένες                    5  ECTS  

Γ’ Εξαμηνο φοιτησης (εκπόνηση διπλωματικης εργασιας)

Τέλος φοίτησης

1. Σύμφωνα με το άρθρο 35, Ν. 4485/2017, θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Ως εκ τούτου, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές των ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 100%, το δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισάγονται, ήτοι για το προτεινόμενο ΠΜΣ τα 9 άτομα. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

2. Σύμφωνα με το κόστος λειτουργίας και τον αριθμό των φοιτητών που θα έχουν απαλλαγή των τελών φοίτησης, υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος φοίτησης θα ανέρχεται στις δυομιση  χιλιάδες ευρώ (2.500€) ανά φοιτητή. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής των τελών φοίτησης αναπροσαρμόζονται με πρόταση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο δόσεις, η πρώτη δόση θα καταβάλλεται με την εγγραφή και η δεύτερη δόση πριν από την έναρξη του Β΄ εξαμήνου.

3. Το τέλος φοίτησης έχει υπολογιστεί με βάση τις δαπάνες λειτουργίας του ΠΜΣ, έτσι ώστε να επιφέρει την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στους φοιτητές. Τα τέλη φοίτησης αποτελούν τα μόνα έσοδα του Π.Μ.Σ. που θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του, ενώ θα προσφέρουν τη δυνατότητα για υψηλού επιπέδου παροχή πρακτικών δεξιοτήτων σε θέματα χειρουργικών τεχνικών επί νωπών παρασκευασμάτων. Επιπλέον θα δίνεται η δυνατότητα της πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων και λογισμικά για την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε θέματα μεθοδολογίας της έρευνας και αναζήτησης βιβλιογραφίας.

Τα έσοδα από τα τέλη φοίτησης θα συμβάλλουν στην προσέλκυση διακεκριμένων επιστημόνων και ερευνητών της ημεδαπής και αλλοδαπής, προσθέτοντας συγκριτικό πλεονέκτημα και κύρος στο πρόγραμμα σπουδών και τη διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Τέλος τα τέλη φοίτησης έχουν υπολογιστεί ώστε να καλύπτουν τις δαπάνες της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξη του ΠΜΣ, το κόστος προμήθειας και συντήρησης μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων των φοιτητών.Επιπρόσθετα από τα τέλη φοίτησης θα καλύπτεται και μία (1) υποτροφία-βραβείο αριστείας, με απαλλαγή καταβολής των τελών φοίτησης κατά 50%, στον/στην φοιτητή/τρια που θα ολοκληρώνει το Α΄ εξάμηνο σπουδών στον προβλεπόμενο χρόνο και θα συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία. Κάθε ακαδημαϊκό έτος, θα αποδίδεται στο Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ το ποσοστό των εσόδων που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

01/07/2021 – 31/08/2021

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 τηλ:      2313323708    

Email:  orl2@med.auth.gr

 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑIΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ LINK:

https://www.med.auth.gr/article/prosklisi-gia-tin-eisagogi-eisakteon-sto-pms-pathiseis-sielogonon-adenon-apo-262021-eos-kai

https://www.eduguide.gr/grad/program/aristoteleio-pathiseis-sielogonon-adenon,2837

pms low def
AUTH_(logo)
SAL1
79708884_2766461146732170_720787836885794816_n
010 - Αντιγραφή
sialendoscopisi1
sialendoscopisi9
015
bottom of page